ET BÆREKRAFTIG ARKITEKTKONTOR

Byggeår: 2023
Sted: Ålesund, Norge
Kategori: Offentlig, Interiør

Team: Maksymilian Sawicki, Hanna Sawicka
Størrelse: 70m2Prosjektet innebar å skape et rent og responsivt rom for et arkitektkontor og en konseptbutikk
i det tidligere bakerilokalet. Essensen av prosjektet var å skape et arbeidsmiljø som samsvarer med kontorets profil samtidig som man bevarer stedets karakter. Kontoret ligger i den lille byen Ålesund i midten av Norge, noe som påvirker kontorets funksjon ved å aktivt delta i det lokale sam- funnslivet. Arkitektene fokuserer på å forbedre livskvaliteten i nærmiljøet og handler lokalt med tanke på de globale utfordringene som synes å manifestere seg bedre i norsk natur enn noe annet sted. Åpen dør-politikken til kontoret er en viktig aspekt av den daglige virksomheten.

En av de viktigste utfordringene i prosjektet var å redesigne interiøret i en bygning fra begy- nnelsen av det 20. århundre, preget av skandinavisk jugendstil (Art nouveau). Det sentrale spørsmålet var å ta hensyn til forskjellige konstruktive og dekorative elementer som bjelker, skorstein, gulv, tak og vegger ved å gi dem en moderne tolkning. Det var også viktig å gjenspeile kontorets filosofi, som fokuserer på detaljene og gjenbruk av materialer.


BACK