NASJONALT FLØTINGSMUSEUM OG KOMPETANSESENTER FOR VÅTMARK

Byggeår: 2020
Sted: Viken, Norway
Kategori: Offentlig, Konkurranse

Team: Maksymilian Sawicki, Hanna Sawicka, Wojciech Swarowski, Michał Ankiersztajn
Størrelse: 6990m2


Eksteriørperspektiv. Atkomst fra vann til restaurant, drift og utendørs bygg.

Idé - Intensjoner og overordnet grep

Fetsund er en spesiell plass hvor natur, kunnskap, kultur og industri kommer sammen. Vårt forslag er en overgangs område mellom disse hoved indikasjonene, begge tilkoblet i arkitektonisk resultat. 

Designet av det “Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark” blir økoton mellom arkitektur og natur. Det er en kunnskapsutveksling plattform mellom vitenskapelig og akademiske samfunn. Over århundre- gammel tradisjon av industrien og lokal produksjonen kan nå bli presentert og opplevd av besøkende på et unikt område som er Tømmerlense. Dette prosjektet er en fortsettelse av den kulturelle kjernen som er bygget innenfor MiA institusjonen, som er linket til andre museumer.

Form - Forholdet til omgivelsene

Våres arkitektoniske svar er dypt basert i de naturlige omgivelsene og det som eksisterer med det. Designstrukturen består av tre elementer av langformet Tømmerlense, som ligger parallelt til kystlinjen. Den er bøyd forsiktig som gir et inntrykk av at den blir dyttet av vannstrømmen. 

Ideen av Tømmerlense er sterkt tilkoblet til former og figurer som er kjennetegn av tømmerstokkindustrien, som kan bli sett på elven Glomma til den dag i dag. Måten originale plattformer ble suttet sammen på i vannet, lager mønster, som blir en del av et unikt «roofscape», designet for at de besøkende kan beundre det fra tak terrassen.


Interiørperspektiv fra atkomstfoaje.

Funksjon - Synergi mellom utendørs- og innendørs- aktiviteter

Når du kommer inn i hovedhallen så kan de besøkende tydelig se tre veier for aktiviteter å velge mellom. Den høyre siden består av Undervisning+Forskning, Fløtingsmuseumet og administrasjon med separat inngang. På den venstre vil gjester kun finne våtmark utstillinger og driftsavdelinger/verksted, med fri tilgang til butikk, kafe og restaurant med tak terrasse. Fleksible utstillingsområder gir muligheter til å arrangere både store og mindre visninger, der rommene håndterer utstilingsobjektene bra. Utendørsbygget er en plass for utdanning. Den eksisterer som en separat bygning i pontoon konstruksjonen med enkel tilgang til bakke nivå og våtmarker.

Det å ha pontoon plattformer som et fundament gjør at den er regulerbar for forskjellige vann nivå. Tak terrassen over utendørsbygget er i all hovedsak ment som et flerbruksområde, også funker som en terminal der folk kan vente på en kayak tur eller transport med båt. Mellom områder, sammen med akvarium torget, er plassert i senter, som kan nås fra begge sider, enkelt linker Fløtningsmuseumet og våtmark senteret. Tre hoved arkitektoniske former er separert fra hverandre mellom to vann kanaler, heter «Glommas mellomrom», som gir fleksibel tilgang til hver enkelt del av bygningen og enkel synliggjøring av utstillingsområdene. «Glommas mellomrom» gir tilgang av ramper direkte til hagene under. Besøkende kan gå tilbake til butikken og restauranter mellom flerbruks nisjer, som er fullt med våtland flora og fauna. Folk vil føle synergien mellom innendørs og utendørs miljøer fra hver enkelt sesong forskjellig. 


Interiørperspektiv. Restaurant/kafe med tilgang takterrasse og rampe mot kyst.
Interiørperspektiv. Våtmark senteret generelt utstillingsareal med “Nyskjerrigper” rom.

Trafikkløsning

Bygningen blir løftet fra bakken, som skaper en unik verdi under slik at det lager et attraktiv og meningsfullt område. Hagene er planlagt slik at når det skulle komme flom så vil den lede vannet til spesielt designet soner og kanaler. Vi brukte denne nivået til å plassere parkeringsplasser i tillegg til å gi kontrollert tilgang for ansatte, som gir arealeffektivitet. 

Bygningen har noen få innganger fra land, med to hoved amfier. Den første fra hovedinngangen og den andre fra demonstrasjon torget. Fra vannsiden kan folk komme seg til bygningen med privat båt som når moloen nær restauranten. Vårt forslag inneholder også en seperat vannkanal for offentlig transport og kano/kayak, som er linket til utendørsbygget og flerbruks terrassen. 

Miljø - vegetasjon/planting, materialer og overflater

Bygningen er designet til å ha en tre konstruksjon, med fasaden i tre kledning, produsert av lokale produsenter. Den glaserte fasaden er dekket på fremsiden med fugle vennlig «Zen wind curtain». På konstruksjons kjernen under bygningen med organisk formet tre nisjer, er dekket med interaktive refleksjons flate, subtilt speiler den naturen samtidig som den lar lys komme inn i hagene. Eksisterende trer er uberørt. Vårt forslag følger vegetasjonsbelte som ligger ved siden av kysten. Grønne hager under hovedbygget er et stort vegetasjons område, med flora og fauna arter som er karakteristisk for våtland. Området rundt bygningen er belagt av våtlands planter. Overflater for fotgjengere og sirkulær trafikk er laget med naturlige, miljøvennlige lokale materialer.  


Eksteriørperspektiv. Takterrasse med utsikt over våtmarker Nordre Øyeren og trekkfugler.
Makrostruktur

Sol-og vindforhold - klimatilpassing

Tømmerlense er designet til å gi dagslys som nås på innsiden av rom ved kontrollert tak skygge paneler. Høyden på tre fasaden er brukt som en naturlig blokkering. Horisontal arkitektonisk figurer er planlagt med bevissthet rundt lys forurensning og hindrer overoppheting av bygningen. Tre stråle er parallelle former som er nøyaktig fragmentert med overgangsområder inn i mellom dem. Det gir rom for naturlig klimaanlegg og ventilasjon. Kjernen, som ikke trenger 7m høyde, har fritt rom ovenfor til tekniske anlegg. Vannet kan bli midlertidig lagret under bygningen som gir ny kvalitet for landskapet. 

Fremtiden - gjennomførbarhet

Alt som er nevnt ovenfor gjør denne arkitektoniske forslaget realiserbart og enkelt å vedlikeholde i etterkant. Det vil bli en bærekraftig bygning, med sitt bioklimatiske arkitektoniske løsninger, oppnår den LEED gull sertifisering. 

Basert på økoton sin definisjon Tømmerlense, gir den ny mening som en grenseløs rom mellom arkitektur og den naturlige reservoar arv. Ved å ta elementer fra begge de miljøene og mikser dem bra sammen. Industri, kultur, kunnskap og arkitektur i et konsept.


Mikrostruktur
Mikrostruktur

Hoved etasje, andre etasje, takterrasse og snitt.
Idé diagram: horisontal former og Vertikale konstruksjons kjerner
Tilkomst diagram: Offentlig, kontrollert, privat
Funksjonsdiagram
BACK