Eksteriørperspektiv fra veien mot stavkirken

URNESPORTALEN - PORTALEN TIL URNES

Byggeår: 2021
Sted: Urnes, Norway
Kategori: Offentlig, Konkurranse

Team: Maksymilian Sawicki, Tomasz Bekas, Jakub Wichtowski
Størrelse: 21-28


Eksteriørperspektiv fra fjordsiden

Urnesportalen blir til grendas levende historie. Prosjektets mål er å innlemme bygningen i den lokale infra- strukturen i Ornesgrenda. Det skal være en lokal vei som leder til globale spørsmål og til verdenskulturarv. Por- talen til Urnes er oppstått ved å tøye ut formen til nordportalen og gjør Verdensarvsenteret til et lineært system.


Eksteriørperspektiv fra inngangspartiet mot Urneshagen

Bærebjelker: Portalens tradisjonelle form fikk en moderne vri takket være støttene som bærer en del av taket. Bygningen begynner med loddrette kolonner og en høyde som i private hus. Jo lengre kolonnene blir jo mer sprer taktek- kingen seg. På den måten retter konstruksjonen den besøkende mot Stavkirken og knytter kaféens interiør sammen med Urneshagens eksteriør. Turen gjennom bygget blir til en prosess og rotasjonen i konstruksjonen forandrer perspektivet. Urnesportalen bytter fra det globale perspektivet (i Vestibylen) til det lokale (Urnesha- gen) og leder oss til stedets fortid – Urnes Stavkirke.

Dermed settes det viktigste idékonseptet – «Verden inn i tunet» ut i livet. Den primært synlige konstruksjonen minner om vikingenes langhus. Samtidig blir bygget fra et fugleperspektiv til en geometrisk fortsettelse av frukthagen. Den andre støtteraden skaper et utvendig integrasjonssted – et «amfi». Den naturlige utformingen av omgivelsene gjør at bygget får et sted som minner om et amfiteater med sitteplasser som muliggjør undervisning, offentlige debatter og skaper et møtested som integrerer alle sosiale grupper.Takkonseptet: Taket ble designet i noe som minner om en avdukingsgest. Designet ble inspirert av de flytende formene som er muliggjort av takspon som minner om de som er brukt på stavkirketaket. Formen er en fortsettelse av skrå- ningens geometri. Sammen med skråningen danner taket en naturlig beskyttelse mot vind og andre værforhold. Støtten dannet av bærebjelker i et logisk konstruksjonssystem (et nett på 5x5m) gir fleksible bruksmuligheter av rommene innenfor Urnesportalen. Taket vender mot vest. Dette minimaliserer overopphetning av bygget om sommeren og verner utstilling- sområdene fra direkte lys. Bygningen er tenkt å være i bruk året rundt, takket være dens flerfunksjonalitet. Funksjonene som er forutsett i kravene, ble lokalisert i to moduler som man kan helt ekskludere fra bruk eller stenge. Det forblivende takdekkede mellom-rommet (dannet av vestibyle og den innvendige hagen) blir til et møtested for alle besøkende. Når modulene er stengte (utenfor sesongen) kan mellom-rommet være et møte- sted for den lokale befolkningen.

Den vannrette formen: Sett fra Solvorn blir Urnesportalen en vannrett linje. I tillegg betoner en lyslinje dannet av LED-lys som blir mon- tert på den nederste takkanten plasseringen av Urnes stavkirke. Lyssystemløsningen setter linjesymbolikken ut i livet og reduserer lysforurensingen til det nødvendige. Bygningen blir fuglevennlige takket være bruken av et «zen wind curtain»-mønster på vinduene. Den lille formen til en-etasje-bygningen skriver seg godt inn i skalaen til grenda og tilpasser seg til omgivelsene. En-etasje-oppbygningen gir en direkte forbindelse med naturen og rasjonaliserer byggeprisen. Den dominerer ikke over frukthagen, men blir dens fortsettelse. Urnesportalen er plassert på tomta på en skånsom måte slik at den ikke krever store inngrep i miljøet siden den ikke har en kjel- ler. Dermed setter Urnesportalen idékonseptet av bærekraftig bygging ut i livet. Den henter inspirasjon fra den lokale byggestilen og materialer som stammer fra området.Vestibyle/resepsjonen: Alle rom som er krevd i programmet ble plassert i to funksjonelle moduler. Et fleksibelt mellom-rom er dannet rundt dem. Den lange formen til Urnesportalen blir til en del av veikrysset som leder alle til innsiden. Vestibylen er det første mellom-rommet. De uunnværlige funksjonene (som billettsalg, bagasjeoppbevaring, butikk) til å betjene de besøkende ble plassert i den østlige modulen (som lommer) og lar resten av rommet åpent for inte- raksjon mellom turistene og lokalbefolkningen.

Hovedaksen: Interiørelementene ble redusert til to moduler som er satt fra hverandre slik at det dannes en tydelig hovedakse gjennom bygget som setter perspektiv på Urneshagen. Hovedaksen kobler sammen alle funksjonene til Urne- sportalen. Den avdekker gradvis delene av interiøret. Slik vises forandringen og historien som en prosess, og dermed settes vei-idékonseptet ut i livet. Denne aksen fyller ut formidlingsfuksjonen og leder den besøkende gjennom hele bygningen på en logisk måte. Perspektivskiftet skjer gradvis fra det globale til det lokale.Den innvendige hagen: Både kjøkkenet og den innvendige hagen er åpnet mot øst dvs. mot kirka. Dette fleksible mellom-rommet avslut- ter hovedaksen og gir direkte tilgang til Urneshagen og amfiet, og viser veien til kirka. Glasspanelene mellom bærebjelkene kan åpnes slik at interiøret kobles med eksteriøret på en dynamisk måte. Dette garanterer en trygg og bekvem forbindelse eller deling (avhengig av behov) av sosiale og formidlende arrangement som finner sted på innsiden eller på utsiden. Dette området har også tilgang til kinosalen. Alt dette muliggjør undervisnings-, ut- stillings- og publikumsfunksjoner som er viktige for UNESCO. Aktivitetsområdet for barn og unge er designet som en innvendig hage med et tre i midten. Det tar et sentralt sted og muligheten til å gå ut gjør bygningens rom mer livlige. Sitteplasser som kan åpnes gir mulighet til oppbevaring av rekvisita som trengs til formidlingen og personlige ting til brukerne. Hagesymbolikken har en inspirerende rolle i undervisningen. Den er en innføring til naturen.

Omgivelsene: Veisystemet for fotgjengere ble designet med tanke på utforskning av området. Det gir mulighet til å gå rundt bygningen og er en fortsettelse av det eksisterende veisystemet. Hovedaksen leder de besøkende rett til Ur- neshagen hvorfra de kan dukke inn i den gamle eplehagen og kollisjonsfritt (for funksjonshemmede) gå ned til p-plassen hvor minibussen som tar dem til stavkirka stopper. Tilgangen er designet av steinelementer som blir plassert på en mindre tett måte nærmere amfiet og frukthagen. Tilpasser seg til miljøet og glir flytende inn i grøntområdene. Universaliteten gjør at overflaten tilpasser seg funk- sjonene slik som de forandrer seg. Ved inngangen er det tenkt en overflate uten perforering med en vektgrense som tillater innkjøring av kjøretøy som betjener bygningen. Den naturlige terrengformen ble utnyttet slik at parke- ringsplasser ble plassert under bygningen uten at man trenger å grave ut jord. Parkeringsplassene er taktekket, usynlig for turistene og har en god forbindelse med hovedaksen i Urnesportalen. Veisystemet strekker seg helt til p-plassen i samsvar med reguleringsplanen. Og langs stiene ble det plassert støtteskilter med QR-koder som gir mulighet til en selvstendig utforskning av stedets fortid. Sitteplassene, som er integrerte med stiene, gir muli- ghet til avslapping i grøntområdene og lading av personlige enheter med grønn energi.Kontekst: Urnesportalen blir ett med miljøet. Den blander seg inn i de naturlige omgivelsene, adapterer seg til omgivelse- ne og fortsetter fruktdyrkningstradisjonen i den geometriske formen til Urnesportalen. Plassert ved de største veiene i området, blir Urnesportalen begynnelsen for en vandring mot stedets historie. I grendas skala vender bygningen seg symbolsk mot kirka og forblir i et tett romlig forhold med den. Karakteren til Urnes og dens ensi- dige landskap sett fra Solvorn berikes med en symbolsk linje, et diskré landemerke. Denne linjen symboliserer en lokal vei til globale spørsmål. Men i fjordkonteksten blir linjen til en synlig forbindelse og gir et lyssignal som fanger blikket. Dette muliggjør å lokalisere kirka på en enkel måte siden den befinner seg rett over „streken».

Bærekraftige løsninger: Grunnlaget til bærekraftig utvikling i tilfellet av Urnesportalen er strebet etter en positiv sosial-, miljø- og økono- misk effekt. Bærekraftsfaktoren er en integrert del av konseptet og er et viktig element som blir reflektert på alle prosjektets plan i samsvar med BREEAM-sertifisering.


Hoved etasje
Situasjonsplan
Situasjonsplan
BACK